Je lopende hypotheek of lening herzien

Je lening of hypotheek “herzien” betekent dat je bij je bank om nieuwe voorwaarden gaat vragen. Dat doe je als de huidige rente voor een vergelijkbare lening als de jouwe lager is dan diegene die je hebt.
Nieuwe voorwaarden kunnen een kortere looptijd zijn met dezelfde maandelijkse aflossing. Of je kan dezelfde looptijd houden met een lagere maandelijkse aflossing. Of je leent meer bij.

Het is de moeite je lening te laten herzien wanneer de huidige interest minstens 0,5% lager ligt dan jouw rentevoet.

Vraag eerst bij je eigen bank om een voorstel tot herfinanciering. Ze weten immers goed genoeg waar de klepel hangt. Een korte e-mail kan volstaan om een interessant aanbod te krijgen.

 

Voor een herfinanciering maak je best een afspraak

 

Soms kan dat via een contactformulier op de website van de bank, meestal moet je telefoneren. Doe dat een paar weken op voorhand. Zaterdagen zijn meestal snel volgeboekt. Voor je de moeite doet om naar andere banken te stappen, vraag eerst aan je huidige bank of ze je een voorstel tot herfinanciering kunnen geven. De kans is groot dat je dat voorstel snel krijgt. Om dat voorstel te vergelijken, kan je dan nog bij andere banken langsgaan. Waarschijnlijk is het voorstel van jouw bank iets minder voordelig dan dat van de concurrentie. Dat komt omdat jouw bank weet dat je zowiezo notariskosten en registratierechten moet betalen als je naar een concurrent zou overstappen.
 

Bij het herzien van een lening moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen

 

Wanneer je bij je bank je lening laat herzien, moet je een “wederbeleggingsvergoeding” betalen. Dat is een éénmalige vergoeding die je aan je bank betaalt. Als jij een som geld vervroegd terugbetaalt, dan verliest de bank daar de inkomsten van de interest op. Ze moeten dus “weder beleggen”, voor zichzelf een nieuwe belegging zoeken om dat verlies te compenseren. De vergoeding bedraagt drie maanden interest, berekend op het bedrag dat je vervroegd terugbetaalt.

Als je huidige bank je lopende lening niet wil herzien, kan je naar een andere bank overstappen die je wel een betere interest geeft. Als je overstapt, heb je wel extra kosten voor het opnieuw afsluiten van een lening. Er moet een nieuwe akte worden opgemaakt op naam van de nieuwe bank, een nieuwe schuldsaldoverzekering aangegaan, enzovoort. Reken opnieuw op 1% registratierechten, ongeveer 0.3% inschrijvingsrecht, notariskosten en dossierkosten. Reken dus uit of het de moeite waard is.
 

Hoe bereken je de wederbeleggingsvergoeding?

 

Voorbeeld: jouw interestvoet is 4%, je betaalt 50.000 euro vervroegd terug. Daar wordt drie maanden interest op berekend bij een rente van 4% op jaarbasis. Nu geldt die 4% interest op een heel jaar, en niet op drie maanden. Je deelt die 4% dus door 12 maanden en vermenigvuldigt met drie.

Uitgerekend: 50.000 * 4% / 12 * 3 = 500 euro.