Kiezen voor een vaste of variabele rentevoet?

Wanneer je gaat rondshoppen voor een woonkrediet, merk je snel dat een variabele rentevoet lager ligt dan een vaste. De bank baseert hun vaste of variabele rentevoeten op een referte-index. Die referte-index wordt elke maand officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Kijk op de website van de FOD Economie: referte-indexen voor variabele rentevoeten. Voor vaste rentevoeten wordt de referte-index J gebruikt.

Vaste rente

Een vaste rentevoet staat vast voor de hele looptijd. Die rentevoet is waarschijnlijk hoger dan de variabele, maar is veiliger want je hebt geen last van de speling van de markt. Je weet precies hoeveel je moet betalen over de hele looptijd. Dit is interessant als die laag staat.

Als de vaste rentevoet van de markt daalt en lager ligt dan jouw vaste rentevoet, dan profiteer je daar niet automatisch van. Je betaalt meer dan huidige markt. Maar in de praktijk zijn kredietgevers wel bereid om de voorwaarden van je lening te herzien… anders zou jij naar een andere bank kunnen overstappen die betere voorwaarden geeft.
 

Variabele rente

Een variabele rentevoet wordt op vaste tijdstippen aangepast. Dat kan elk jaar zijn, of om de twee jaar, drie jaar enzovoort.

De variabele rente wordt op elk vast tijdstip op de vervaldag aangepast of herzien op basis van een referentie-index. Deze referte-index wordt elke maand gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Er zijn een aantal referte-indexen, van A tot J.

De referte-index A dient voor de jaarlijks aanpasbare variabele rente 1/1/1. De referte-index C dient voor de driejaarlijkse aanpasbare rentevoet 3/3/3, referte-index E voor de vijfjaarlijkse enzovoort. Zoals gezegd dient de referte-index J om de vaste rentevoet te berekenen.

Banken zijn niet verplicht de meest recente referte-index te volgen. Vraag  welke referte-index ze gebruiken. Als de meest recente referte-index hoger is dan diegene die de bank gebruikt, eis dan (vriendelijk) dat ze op de overeenkomst de meest recente vermelden. Een te lage referte-index nu betekent een duurdere herziening achteraf. Het verschil is dan groter tussen de lage en de nieuwe.

Wettelijk is vastgelegd dat de rente de eerste drie jaar met maximum 1% jaarlijks mag stijgen. Daarbij mag de variabele rentevoet tijdens de hele looptijd van de lening maximum verdubbelen, ook al is de marktrente hoger. Als jouw variabele rentevoet nu bijvoorbeeld 2% is, dan kan die nooit méér zijn dan 4%.